Reklamacje i Zwroty


I.REKLAMACJE

Reklamacje w naszym sklepie należy zgłaszać za pośrednictwem formularza w dziale "Kontakt" oraz wysyłając wadliwy towar bezpośrednio na adres naszej firmy:
ultima.pl
ul. Ludwika Waryńskiego 10
00-631 Warszawa
  
Do przesyłki należy dołączyć kopię dowodu zakupu oraz opis usterki.

W przypadku uszkodzenia w transporcie wymagany jest protokół uszkodzenia sporządzony w obecności przedstawiciela spedytora. 

Wszelkie sytuacje reklamacyjne związane z przesyłką:
 
  •  opóźnienia w dostarczeniu przez kuriera,
  •  uszkodzenie przesyłki przez kuriera,
  •  nieprawidłowa kwota pobrania,
  •  braki towarowe lub wyposażeniowe
należy zgłaszać poprzez formularz w dziale "Kontakt" lub telefonicznie na infolinię zamówień wysyłkowych, reklamacji oraz sprzętu i akcesoriów 22 10 10 402 niezwłocznie po wykryciu nieprawidłowości.

II.ZWROTY

Powołując się na artykuły 27, 28, 29, 31, 37 i 38 ustawy o prawach konsumenta, klient ma prawo zwrócić nowy, nie rozpakowany pełnowartościowy towar zakupiony przez internet, jednak pod warunkiem, że konsument (nabywca) w terminie 14 dni kalendarzowych złoży oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
Oświadczenie może być złozone telefonicznie (22 10 10 402) bądź mailowo poprzez formularz w dziale "Kontakt".

Zwrotu nie można dokonać w przypadku:
  • jeśli przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu – np. otwarcie zafoliowanej gry;
  • treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym (np. kodów zakupionych przez AUTOMAT)